Đông Y Ngân’s House luôn tuyển SỈ, ĐẠI LÝ trên toàn quốc với các chính sách hoa hồng cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần bạn chăm chỉ và thực sự đam mê với công việc kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ đi cùng chúng tôi với chặng đường rất dài với rất nhiều lợi ích mà bạn sẽ nhận được!